EVOLUTIE

Van assistentiewoningen naar een inclusief woonproject

GAW De Lork werd in 1993 opgericht als een serviceflatcomplex (in het actuele jargon: groep van assistentiewoningen, GAW) met 39 door de overheid erkende flats, om te voldoen aan de stijgende vraag naar kwalitatieve huisvesting voor senioren in de ruime regio rond Gavere. ‘Zelfstandig wonen voor wie het wil’ en ‘zorg voor wie het nodig heeft’ zijn steeds twee kernpunten geweest in onze visie.

Anno 2019 blijft de vraag naar een kwalitatief aanbod woonvoorzieningen voor senioren overeind en onderzoek toont aan dat die vraag in de toekomst nog zal toenemen, met een piek vanaf 2025 (Als de eerste generatie van na het einde van de tweede wereldoorlog 80 wordt). 

Tegelijk zagen we dat onze klassieke doelgroep (65-plussers) niet langer op een ‘zorgeiland’ wil wonen, maar de voorkeur geeft aan een woning ingebed in een gevarieerde sociale context. 

Daarnaast stelden we vast dat een groeiende groep mensen met een psychische en/of fysieke beperking of een andere kwetsbaarheid problemen ondervindt om een kwalitatieve woning te vinden, ongeacht hun leeftijd. 

De Lork is vandaag de dag een inclusief woonproject voor mensen met een zorgvraag. We zijn ervan overtuigd dat een mix van deze nieuwe doelgroepen met onze klassieke doelgroep (65-plussers) een meerwaarde kan betekenen omdat de isolatie van deze groepen wordt opgeheven en we binnen de zorgsite een verdeling krijgen zoals we die zien in een normale maatschappij.