Vervanging lift Nieuwstraat

Zoals u mogelijks weet, waren er in 2020 enkele problemen met de lift aan de kant van de Nieuwstraat ten gevolge van het intensieve gebruik doorheen de jaren. Diverse onderhoudswerken om de lift in bedrijf te houden werden uitgevoerd, maar er bleven helaas problemen opduiken. 

Omdat dit niet overeenkomt met de service die we willen bieden, hebben we ervoor gekozen de volledige lift te vervangen door een nieuwe. Tijdens deze werkzaamheden zal de lift echter niet gebruikt kunnen worden. We begrijpen dat dit heel wat hinder met zich kan meebrengen en wensen ons hiervoor alvast te excuseren. We proberen die hinder echter tot een minimum te beperken door:

  • De werken niet te laten starten voor 7:30 ’s ochtends.
  • In de verbindingsgang steeds een vlotte doorgang te laten ter hoogte van de werken.
  • De inkomhal en beide traphallen (zowel naast de lift als die met de traplift) steeds toegankelijk te houden.
  • Maximaal gebruik te maken van de traplift voor minder mobiele bewoners. Hiervoor kan men terecht bij de medewerkers die woonassistentie bieden. Gelieve steeds hun assistentie te vragen indien u de traplift wenst te gebruiken, voor uw veiligheid.
  • Wij zullen instaan voor het verdelen van de boodschappen (via onze gratis boodschappendienst bij Spar), alsook voor de postbedeling. Onze lieve vrijwilligster Christine zal hierbij helpen. Wij willen u echter vragen om voordien reeds voldoende (zeker zware) boodschappen in te slaan. 
  • De traiteur brengt de maaltijden via de trappenhal nog steeds tot aan de juiste flats. 
  • Wij zorgen ook voor extra rolstoelen t.h.v. de traplift. 

Denkt u nog aan een ander mogelijk probleem dat de werken met zich zouden kunnen meebrengen? Laat het ons dan zeker weten opdat wij daar maximaal rekening mee kunnen houden (info@delorkgavere.be of geef het door aan één van onze medewerkers). 

Om de periode zonder lift zo kort mogelijk te houden, zal er ook gewerkt worden op zaterdag. De werken zullen in totaal een kleine maand duren en starten op vrijdag 5 maart 2021. Dan wordt de bestaande lift uitgebroken zodat op maandag 8 maart begonnen kan worden met het bouwen van de nieuwe lift. In het meest gunstige scenario kan de nieuwe lift op 1 april 2021 in gebruik genomen worden. 

Mogen we u tot slot nog vragen om de afgebakende werfzones niet te betreden, opdat de veiligheid tijdens de werken gegarandeerd blijft voor eenieder? 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking,

Het beheer van Assistentiewoningen De Lork