Wonen in De Lork – Doelpubliek

Wie kan bij ons terecht?

Van assistentiewoningen naar een inclusief woonproject voor mensen met een zorgvraag.

GAW De Lork werd in 1993 opgericht als een serviceflatcomplex (in het actuele jargon: groep van assistentiewoningen, GAW) met 39 door de overheid erkende flats, om te voldoen aan de stijgende vraag naar kwalitatieve huisvesting voor senioren in de ruime regio rond Gavere. 

Een assistentiewoning vormt een combinatie van zelfstandig wonen met ondersteuning en zorg op maat. ‘Zelfstandig wonen voor wie het wil’ en ‘zorg voor wie het nodig heeft’ zijn dan ook steeds twee kernpunten geweest in onze visie.

De vraag naar een kwalitatief aanbod woonvoorzieningen voor senioren blijft overeind. Tegelijk zagen we dat onze klassieke doelgroep (65-plussers) niet langer op een ‘zorgeiland’ wil wonen, maar de voorkeur geeft aan een woning ingebed in een gevarieerde sociale context.

Daarnaast stelden we vast dat een groeiende groep mensen met een psychische en/of fysieke beperking of een andere kwetsbaarheid problemen ondervindt om een kwalitatieve woning te vinden, ongeacht hun leeftijd.

Daarom is De Lork vandaag de dag een inclusief woonproject voor mensen met een zorgvraag. We zijn ervan overtuigd dat een mix van deze nieuwe doelgroepen met onze klassieke doelgroep (65-plussers) een meerwaarde kan betekenen omdat de isolatie van deze groepen wordt opgeheven en we binnen de zorgsite een verdeling krijgen zoals we die zien in een normale maatschappij.

Zowel kandidaat-bewoners van binnen als buiten Gavere zijn bij ons welkom. Iedereen krijgt gelijke kansen.

Het verschil met een woonzorgcentrum

Een groep van assistentiewoningen is geen woonzorgcentrum (rusthuis). Mensen in een assistentiewoning zijn nog in staat zelfstandig te wonen, maar met de mogelijkheid om een beroep te doen op extra ondersteuning indien nodig. Op die manier kan een assistentiewoning ook een toekomstgerichte keuze zijn, met het oog op een mogelijke toenemende zorgnood. Een assistentiewoning is bovendien ruimer dan een kamer in een woonzorgcentrum en het verblijf is er goedkoper.

Helaas weet niemand wat de toekomst brengt. Wanneer het plots toch minder goed gaat en de huisarts of behandelende geneesheer oordeelt dat een definitieve overplaatsing naar een andere instelling aangewezen is, dan zorgen wij voor een passend verblijf in een van de woonzorgcentra uit de regio waar we mee samenwerken. Bewoners van De Lork genieten dan een voorrangsregeling. Een dergelijke overplaatsing gebeurt uiteraard steeds in overleg met de bewoner en zijn of haar netwerk.

Heeft u vragen?